Sportovní řízení

Zprostředkování fotbalového nebo hokejového klubu pro sportovní agentury/ spolupráce s fotbalovými a hokejovými agenty.

Vyhledávání business možností při nákupu a prodeji klubem v oblasti fotbalu a hokeje.

Zabezpečení ticketingu v rámci Evropy na zápasech v Anglii, Německu, Španělsku, Francii a Česku.

Sportovní managment

Rozvoj mládežníckeho talentu

Koučování

Reklamní plnění

Zabezpečení ticketingu při zápasech České reprezentace Reklamní činnost v oblasti sportu, a to hlavně fotbal, hokej, auto-moto

Pomoc a zastupování při vyjednávání a uzavírání reklamních a partnerských smluv v oblasti sportu.

VIP hospitality v oblasti fotbalu a hokeje

Reklamní plnění

Sponzoring

Bussines growth